Nejluxusnější specialita našeho podniku.

I tak, by se dal nazvat tento program.

Baví tě kódování? Baví tě moje energie?

Pokud ano, máš možnost být součástí mé první Kódující Mastermind.

Pouze 5 bytostí

Pouze 5 bytostí v úzkém kruhu. Každá jedna z nich silně ovlivní energii této silné skupiny.

8 měsíců VIP individuální práce

Jediná příležitost jít se mnou v úzké individuální spolupráci.

Intenzivní propojení duše a těla

Bez propojení duše a těla se nepohneme pořádně do hmoty. Během této spolupráce uděláme maximum, pro maximální propojení, pro dosednutí, zacentrování duše do těla. A maximální projevení darů těla i duše.

Individuální členská sekce

Veškerou společnou práci, budeme mít přehledně v členské sekci. Každá z vás dostane i svou vlastní stránku se záznamy veškerých callů, s vlastními kódy ke stažení apod.

Pro koho je tato Mastermind vhodná?

Pouze pro bytosti, které mají již s kódováním zkušenost.

Tako Mastermind není pro začátečníky. Je opravdu nutné mít již zkušenosti s kódováním.

Pro silné duše.

Tato Mastermind vzniká v podstatě na objednávku. Je pro silné duše, které potřebují mou specializaci v propojení s hmotou, aby dokázaly poznat a uchopit energetické klíče svého těla a propojit je s dary své duše.

Bytosti, které se nebojí, ale cítí respekt a úctu.

Naše práce bude silná a váš dopad na této Zemi má být stejně tak silný. Vytvoříme silný kruh, energii, která se bude propisovat do vnější reality s velkou intenzitou. Je jedno, jestli tu jste pro lidi, pro Zemi, pro Vodu. Primárně tu jste pro sebe, a proto půjdeme tvořit v silném propojení s tělem.

Pro koho není tato Mastermind vhodná?

Pro bytosti, které by v ní hledaly spásu a záchranu.

Nikdo, opravdu NIKDO, vás nemůže zachránit. Zachránit se můžete jen vy sami. Ale ano, můžete k tomu partnersky použít skvělé nástroje, jimiž světelné kódy bezpochyby jsou.

Pro začátečníky s kódováním.

Tato Mastermind není vhodná pro nikoho, kdo nemá s kódováním zkušenosti.

Pro bytosti s psychickými poruchami

Tato práce nenahrazuje lékařskou péči a není vhodná pokud trpíte psychickými problémy a nemocemi.

Startujeme 1. 6. 2023

Úvodní živá světelná ceremonie

V červnu se poprvé potkáme, obejmeme a propojíme i na fyzické rovině. A to u živé světelné aktivační ceremonie. Jednodenní akce s občerstvením, bez přespání. (Termín a místo bude upřesněno podle našich časových možností.)

Úvodní sezení 1:1

Potkáme se na společném callu a stanovíme si touhy a cíle pro naši práci. Odkryjeme první bloky a zhodnotíme, jak bude nejlepší začít.

Tělo pod lupou

Začneme hlubokým intenzivním zkoumáním. V červnu dostanete svůj otisk těla. Načtení darů a klíčů vašeho těla.

Duše pod lupou

Budu načítat informace z vaší duše, pokud nemáte ode mě jméno Duše, bude i toto součástí. Pokud již jméno a podpis máte, pojedeme po dalších informacích zásadních pro naši práci.

Přes prázdniny bude volnější tempo

Budeme kódovat a pracovat aktivně s klíči.

Během letních prázdnin budete již mít svoje individuální kódy a budeme kódovat, pracovat s klíči apod.

Pasivní podpora v fb skupině a privátně v messengeru

Budete mít mou pasivní podporu v fb skupině a privátně v messengeru. Pasivní podpora znamená, že nebudu skupinu cíleně roztleskávat, ale budu reagovat na vaše problémy, dotazy a sdílení. Taktéž bude součástí podpora přes messenger od po-pa. Odpovídat budu nejpozději do 48 hodin. S výjimkou 9. - 13. 8. 2023, to budu mít úplné volno.

Přes prázdniny se dvakrát potkáme live.

Na konci července a srpna se potkáme vždy live u živého vysílání a podíváme se na individuální záležitosti. Podpoříme se i skrze kvantové pole v energii skupiny.

Od září naskočíme na intenzivnější režim

1 x měsíčně individuální sezení 1:1

Budeme řešit co bude nejvíce potřeba, stahovat na daná témata, pracovat energeticky s tělem apod. Ze všech sezení budou kvalitní výstupy v mp3 a smyčkách pro další denní praxi a ukotvení a k nim psané kódy nebo klíče podle potřeby.

Aktivní podpora v fb skupině a privátně v messengeru

Od září, začnu skupinu i cíleně roztleskávat a budete mít ode mě aktivní podporu. Stále bude součástí i podpora přes messenger od po-pa. Odpovídat budu nejpozději do 48 hodin. S výjimkou 21. - 27. 12. 2023, to budu mít úplné volno.

1 x měsíčně společné live setkání

Na konci měsíce se potkáme vždy live u živého vysílání a podíváme se na to, co kolektivně řešíme. Zde bude prostor na silné světelné cesty. Společnou podporu v kvantovém poli, stáhnutí toho co budeme ještě potřebovat apod.

Kvantové desetiminutovky + světelné cesty s mou supervizí

Budete cítit, že se vám někam nedaří dostat? Že něco nemůžete prorazit? Dáme si na to světelnou cestu s mou supervizí, ve které vám s tím pomůžu, nebo to vyřešíme společnou prací skrz kvantové pole.

V lednu nás čeká společný retreat.

Přelom roku nám krásně vychází na
velké závěrečné živé setkání, rekapitulaci společné cesty
a uchopení nové silné vize.

Víkendový retreat od pátku do neděle

Víkendový retreat od pátku do neděle včetně luxusního zdravého jídla po celou dobu pobytu. (Termín a místo bude upřesněno.)

Světelná ceremonie

V sobotu bude hlavním programem světelná ceremonie, na kterou se budeme v průběhu dne připravovat. Součástí bude psaní svět. klíčů na zásadní uzly našeho těla pro plnou aktivaci našich darů.

Intenzivní propojení, integrace

Čeká nás intenzivní propojení. Integrace našich prožitků do těla, skrze tanec a společnou tvorbu v radosti světelného Jamu. Ukotvíme a integrujeme prožitky minulých měsíců.

Tato Mastermind je pro bytosti,
které budou mít zásadní dopad na aktuální změny na planetě.

Tvoří se na míru velmi silným duším,
které potřebují právě mou specializaci na propojení s tělem,
aby se jejich dosah a dopad tady mohl plně projevit.

V mastermind nebudeme nikoho zachraňovat.
Budeme vtiskávat.
Budeme rozbalovat.
Vsadíme temně zlaté klíče do těch správných míst našich bytostí
(a opravdu ne náhodou mluvím v množném čísle).

Cena:

111000 Kč

S možností rozdělení na 8 splátek.

Je pro mě zásadní energie každé bytosti, která bude součástí této skupiny.

Proto je nutné, pokud se neznáme si zavolat a zjistit, jestli je tato spolupráce pro nás vhodná.

Velmi se na naši krásnou skupinu těším.

Cítím ji.

Cítíš ji taky?