Žena, matka 2 dětí, poutnice k životnímu zdraví a spokojenosti, která své znalosti, zkušenosti a poznání předává každému, kdo chce zvyšovat svoji vitalitu navzdory věku, nemocem, úrazům, okolnostem.

Odkazy: