Výklad k prvnímu dni

Na konci vysílání prvního dne přišel ještě výklad. Doporučuji udělat si výklad až po shlédnutí.

✨1. karta u svící – Skoč✨
Moje volba. (Děkuji za podporu 🙏💛)
 
„Ano“ změně! Karta nacucaná akční energií. Obrovská podpora změny a akce do hmoty. 😉 (Myslím, že netřeba rozvádět více.)
✨2. Karta u obrazu se stromem – Dech univerza✨ 
 
Karta která tě vede k tomu být veden(a). Naslouchej, vnímej, dýchej skrze odevzdání kontroly a uvolnění se do proudu vedení, vědění.
✨3. Karta u obrazu Setkání se Zdrojem – Je mi to líto ✨
 
Cítíš, tolik skrze tělo cítíš. Tvá buněčná paměť si mnoho nese a ty to to cítíš. Cítíš kolik bylo ublíženo jak skrze tvé buňky tak jim.
Míchají se různé zážitky skrze všeobjímající soucit.
Je to v pořádku.
Prožij v maximální plnosti ten soucit. Pošli ho do každé z těch bolestí a situací. Soucit je mocný a umí hojit.
✨4. Karta u obrázku s holčičkou a bublinkami – Zalévej svou zahradu✨
 
Právě vnější péčí o sebe, opečováváš i svět uvnitř sebe. Je zásadní se na toto zaměřovat. Nezapomínat na sebepéči a odpočinek.
 
Není to lehké umístit si sebepéči na vyšší políčko priorit, když je toho tolik třeba. Ale je to zásadní. Je to absolutní základ pro další start a úspěch.