Rozhovory s Šárkou Markovou
spolutvůrkyní i absolventkou DNA série

Před absolvováním série - jak se DNA série rodila

S odstupem času - po absovování prvního běhu